Bitcoinové dividendy

O bitcoinu se říká, že není aktivem v pravém slova smyslu, jelikož nenese žádnou dividendu či kupón, jak bývá obvyklé u akcií a dluhopisů. Ačkoli je to v principu pravda a bitcoin je vhodnější označovat za internetovou komoditu či kryptoměnu, existují okolnosti, za kterých lze pouze na základě držby bitcoinu získat dodatečný výnos.

Rozdvojení blockchainu

V posledních měsících byl v bitcoinové komunitě často skloňovaným termínem tzv. hard fork. Jedná se o zpětně nekompatibilní úpravu pravidel, kterými se celý decentralizovaný ekosystém řídí. V optimálním případě by měla být celá síť s novými pravidly dopředu obeznámena, nová pravidla by neměla být kontroverzní a v době nasazení by tak naprostá většina těžařů a uzlů měla nová pravidla přijmout. V minulosti se mohlo stát, že menšina účastníků bitcoinové sítě včas neaktualizovala svůj software a v době hard forku došlo k rozdvojení blockchainu a vzniku dvou nekompatibilních coinů.

Nový coin, vzniklý převážně omylem, pak rychle zaniknul a celá epizoda byla považována za nechtěný přešlap.

Historie hard forků

V průběhu roku 2017 však někteří lidé přišli na to, že hard fork a následné rozdvojení může být vyvolán i záměrně, s cílem uvést do světa nový altcoin (alternativu k bitcoinu). Zajímavým důsledkem rozštěpení sítě v důsledku hard forku totiž je, že všichni stávající držitelé bitcoinu získají stejný počet coinů i v nové síti.

Prvním případem takto vzniklého coinu je odštěpení Bitcoin Cash, ke kterému došlo 1. 8. 2017. Bitcoin Cash byl určitým protestem části bitcoinové komunity a některých těžařů proti implementaci technologie Segregated Witness, která má do budoucna umožnit lepší škálovatelnost transakcí v bitcoinu. Část komunity však trvala na tom, že správnou cestou je zvětšování limitu pro velikost bitcoinového bloku; Bitcoin Cash tak nemá implementovanou uvedenou technologii, ale zvětšený limit velikosti bloků z 1 MB na 8 MB.

Každý držitel bitcoinů ke dni 1. 8. 2017 obdržel stejnou nominální hodnotu jednotek Bitcoin Cash. Vývoj ceny bitcoinu a bitcoin cash je zobrazen v grafu. Jak je vidět, Bitcoin Cash představoval „dividendu“ držitelům bitcoinu okolo 10 %. Držitelé bitcoinu tak mohli novou měnu okamžitě prodat a navýšit svou investici do bitcoinu, či dodatečné prostředky vybrat, anebo si bitcoin cash ponechat s předpokladem jeho dalšího zhodnocení v budoucnu.

Druhým případem cíleného odštěpení nového coinu je vznik Bitcoin Gold. Ten má za účel navrátit běžným uživatelům možnost těžit kryptoměny přímo ve svém počítači s pomocí grafických karet. Bitcoin je totiž v posledních letech těžen s pomocí specializovaných zařízení ASIC.

Bitcoin Gold v době psaní článku nebyl ještě plně spuštěn, jeho budoucí hodnota ve formě futures kontraktů oscilovala mezi 150-400 dolary. Každý držitel bitcoinu by měl obdržet stejný počet jednotek Bitcoin Gold.

Airdrop

Kromě cíleného štěpení bitcoinové sítě je druhým způsobem, jak získat bitcoinovou „dividendu“, obdržení tzv. airdropu. Jedná se o způsob distribuce některých altcoinů, které namísto těžby zajišťují distribuci mezi první držitele formou přidělení nových coinů, pokud se o ně uživatel sám přihlásí.

Cíl airdropů

Cílem těchto airdropů je rozšířit povědomí a držbu nové měny mezi širokou bázi potenciálních uživatelů. Jedná se v zásadě o opačný přístup vůči klasickému vzniku kryptoměny „od nuly“, kdy po zveřejnění open source protokolu zájemci novou měnu těží a emitují tak nové jednotky měny. Airdrop měny bývají plně „předtěženy“ tvůrci a následně uživatelům rozdány (předpokladem budoucí hodnoty je pak samozřejmě open source kód dokazující, že tvůrci již další jednotky měny vytvořit nemůžou).

Distribuce

Distribuci formou airdropu provádí například kryptoměna zvaná Byteball. Držitelé bitcoinu se mohou o jednotky této měny každý měsíc přihlásit. Nejprve bylo možné získat za každý bitcoin 1,4 jednotek, později se toto množství snižovalo až na 0,006 jednotek. Jednotka měny Byteball stála v průběhu roku od 40 do 800 USD; někdy se tudíž proces nárokování vyplatil více, někdy méně.

Závěr

Štěpení kryptoměn a airdropy mohou během roku proběhnout vícekrát. K jejich zachycení je potřeba sledovat kryptoměnovou scénu a držet ve správný čas kryptoměny v peněžence. Tato peněženka musí umožňovat následné nárokování této „dividendy“ (typicky se jedná o některou z hardwarových peněženek, kde jste výlučnými vlastníky privátních klíčů). Ne vždy přinese nárokování hodnotu odpovídající vynaloženému úsilí; do budoucna lze očekávat spíše klesající hodnotu takových „peněz zdarma“, obzvláště pokud se tato forma prvotní distribuce nové kryptoměny ještě více rozšíří.