Investování s kryptofondem.

Blockchainové projekty 

Aktivně hledáme začínající blockchainové projekty, které poskytují inovativní řešení aktuálních problémů odvětví. Zároveň nabízejí udržitelný bussines model a jsou schopny realizovat své vytyčené cíle.

BITCOIN

Řada lidí jej chybně považuje jen za jednu z mnoha kryptoměn. To však ani zdaleka neodráží jeho dominantní roli. Jedná se totiž o rozhodně nejbezpečnější a zároveň nejpoužívanější kryptoměnu. 

KOŠ ALTCOINŮ

Naší strategií v této oblasti je držet koš několika kvalitních altcoinů, které jsme vybrali na základě velmi důkladné fundamentální analýzy.  Jejich trh je podstatně likvidnější a vyžaduje aktivnější přístup.

Staňte se klientem prvního soukromého fondu zaměřeného na kryptoměny.

Napsali o nás:

LISTOPAD 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

ŘÍJEN 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

září 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

SRPEN 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

ČERVENEC 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

ČERVEN 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

KVĚTEN 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

duben 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

březen 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

ÚNOR 2018

MĚSÍČNÍ NEWS KRYPTOFONDU

Často kladené otázky

Ano, fond drží skutečné kryptoměny.

 Na zabezpečení kryptoměn dohlíží specializovaný tým IT odborníků. 

Více než 50 % portfolia je alokována do bitcoinu. Dalších 40 % alokujeme do fundamentálně podložených altcoinů, kde větší prostor dáváme ozkoušeným měnám, jako jsou monero nebo ethereum. Z menších měn držíme např. storj nebo ubiq. 10 % kapitálu máme alokováno na nové měny ve formě ICO nebo poté, co vstoupí na burzu.

Kryptoměny mají široké reálné uplatnění. Bitcoin je převážně používán jako transakční měna. Ostatní kryptoměny nachází své uplatnění i v jiných oblastech, což závisí na projektu a nastavení podkladové technologie blockchain.

Samotný Kryptofond je určený pouze pro kvalifikované investory. Všeobecně v regulaci kryptoměn stále neexistuje konsenzus mezi státy. Někde jsou kryptoměny považovány za finanční deriváty, někde komodita a jinde akcie.

Kryptoměny představují revoluční technologii s cílem stát se nejen budoucností peněz, ale i celého internetového podnikání jako takového. V současné době toto odvětví teprve začíná objevovat svůj potenciál. Vstupte do světa kryptoměn včas a získejte tak výhodu nad ostatními investory v budoucnu.

Kryptoměny, na rozdíl od klasických peněz, nepodléhají žádné centrální autoritě, která by mohla svévolně omezovat jejich převoditelnost nebo rozhodovat o jejich další emisi.

Každá investice má svá rizika. Investice do volatilnějších trhů sebou vždy nese zvýšené tržní riziko, ale na druhou stranu nabízí mnohem větší potenciál pro zisk. Co se týče jiných než tržních rizik, naše kryptoměny máme špičkově zabezpečené.

Kryptoměny jsou revoluční technologie, která naopak dává uživatelům plnou kontrolu nad jejich finančními prostředky bez nutnosti důvěřovat jakékoliv třetí straně.

Po uzavření příkázní smlouvy se stáváte klientem Kryptofondu a zárověň získáváte přístup do systému, kde můžete vidět vývoj své investice.

Výnos fondu je plně závislý na hodnotě držených kryptoměn, proto negarantujeme výnos.  

Svůj stav investice můžete sledovat v klientské zóně, kde Vám bude zřízen účet.

Částku je možné navyšovat každý měsíc.

Předčasný výběr investice z fondu je možný po uplynutí doby 1 roku od počáteční investice.

Investice u nás eliminuje veškeré technické rizika spojené s držením kryptoměn, jediným rizikem při investici do našeho fondu jsou tržní vlivy.

Náš fond je zaměřený na dlouhodobé investice na základě důkladné fundamentální analýzy. Trading Kryptofond neprovozuje.

Získejte novinky ze světa kryptoměn!

Zanechte nám svůj email a už vám nic důležitého neunikne.

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.