Investování s kryptofondem.

Blockchainové projekty 

Aktivně hledáme začínající blockchainové projekty, které poskytují inovativní řešení aktuálních problémů odvětví. Zároveň nabízejí udržitelný bussines model a jsou schopny realizovat své vytyčené cíle.

BITCOIN

Řada lidí jej chybně považuje jen za jednu z mnoha kryptoměn. To však ani zdaleka neodráží jeho dominantní roli. Jedná se totiž o rozhodně nejbezpečnější a zároveň nejpoužívanější kryptoměnu. 

KOŠ ALTCOINŮ

Naší strategií v této oblasti je držet koš několika kvalitních altcoinů, které jsme vybrali na základě velmi důkladné fundamentální analýzy.  Jejich trh je podstatně likvidnější a vyžaduje aktivnější přístup.

Napsali o nás:

často kladené otázky

Ano, fond drží skutečné kryptoměny.

Indradennímu tradingu se nevěnujeme, neboť jej v kryptoměnách považujeme za příliš rizikový. Našimi hlavními nástroji jsou střednědobé obchody, kde kupujeme na základě dlouhodobé fundamentální analýzy ty kryptoměny u kterých se dá očekávat růst. Jako příklad můžu uvést měnu Bitcoin Cash, která byla na dlouhodobém dně a my jsme zaregistrovali vnitřní spory mezi lidmi, kteří stojí za touto kryptoměnou (ať už obchodní nebo politické). Tato situace se ironicky projevuje růstem ceny, neboť se obě strany dle našeho očekávání rozhodly pokračovat s vývojem vlastního coinu a situace, kdy investoři dostanou z jedné měny dvě je vždy lákavé. Na základě dlouhodobých zkušeností s tímto typem obchodů jsme prodali měnu ještě před forkem s téměř 100% ziskem.

Na zabezpečení kryptoměn dohlíží specializovaný tým IT odborníků spolu s IT security společnosti Nethemba, která se specializuje na zabezpečení platebních systémů pro velké bankovní instituce.

Více než 50 % portfolia je alokována do bitcoinu. Dalších 45 % alokujeme do fundamentálně podložených altcoinů, kde větší prostor dáváme ozkoušeným měnám, jako jsou monero nebo ethereum. 5 % kapitálu máme alokováno na nové blockchain start-upové projekty.

Kryptoměny mají široké reálné uplatnění. Bitcoin je převážně používán jako transakční měna. Ostatní kryptoměny nachází své uplatnění i v jiných oblastech, což závisí na projektu a nastavení podkladové technologie blockchain.

Samotný Kryptofond je určený pouze pro kvalifikované investory. Všeobecně v regulaci kryptoměn stále neexistuje konsenzus mezi státy. Někde jsou kryptoměny považovány za finanční deriváty, někde komodita a jinde akcie.

Kryptoměny představují revoluční technologii s cílem stát se nejen budoucností peněz, ale i celého internetového podnikání jako takového. V současné době toto odvětví teprve začíná objevovat svůj potenciál. Vstupte do světa kryptoměn včas a získejte tak výhodu nad ostatními investory v budoucnu.

Kryptoměny, na rozdíl od klasických peněz, nepodléhají žádné centrální autoritě, která by mohla svévolně omezovat jejich převoditelnost nebo rozhodovat o jejich další emisi.

Každá investice má svá rizika. Investice do volatilnějších trhů sebou vždy nese zvýšené tržní riziko, ale na druhou stranu nabízí mnohem větší potenciál pro zisk. Co se týče jiných než tržních rizik, naše kryptoměny máme špičkově zabezpečené.

Kryptoměny jsou revoluční technologie, která naopak dává uživatelům plnou kontrolu nad jejich finančními prostředky bez nutnosti důvěřovat jakékoliv třetí straně.

Po uzavření příkázní smlouvy se stáváte klientem Kryptofondu a zárověň získáváte přístup do systému, kde můžete vidět vývoj své investice.

Výnos fondu je plně závislý na hodnotě držených kryptoměn, proto negarantujeme výnos.  

Svůj stav investice můžete sledovat v klientské zóně, kde Vám bude zřízen účet.

Předčasný výběr investice z fondu je možný po uplynutí doby 1 roku od počáteční investice.

Investice u nás eliminuje veškeré technické rizika spojené s držením kryptoměn, jediným rizikem při investici do našeho fondu jsou tržní vlivy.

Náš fond je zaměřený na dlouhodobé investice na základě důkladné fundamentální analýzy. Trading Kryptofond neprovozuje.

Veškeré prostředky, které nepotřebujeme aktivně připravené k obchodování, necháváme v zabezpečené hardwarové peněžence. private key je v trezoru, uložený trezor, u měn, které trezor ještě nepodporuje používáme zabezpečené softwarové peněženky.

Investujeme jen do kryptoměn s dostatečnou likviditou. Co se týče značné volatility v té vidíme naopak velkou výhodu kryptoměn, neboť poskytuje prostor pro podstatně vyšší zisky, než nabízejí ostatní investiční oblasti, byť za cenu podstatně většího rizika.

Po 12 měsících lze vybrat investici, nebo její část. Investice je zamýšlená jako dlouhodobá, a tak je vhodnou strategii reinvestovat zisky.

Investice je diverzifikována, snažíme se maximální míru stability, která je ve světě kryptoměn možná.

Ano je možné vklad provést i v kryptoměnách, v tom případě se vklad započítá dle aktuálního kurzu. Přijímáme všechny měny s dostatečnou likviditou.

Zde používáme metodu High water mark, poplatek 25 % se tedy platí pouze na konci měsíce z nově dosaženého maxima.

Cílem je vybírat ty projekty, které mají potenciál k masivnímu růstu v budoucnu. Nesnažíme se sestavovat žádný index, neboť to v kryptoměnách jednoduše nedává nejmenší smysl.

Jsme jediný fond registrovaný u ČNB zaměřený na kryptoměny.

Naše strategie je odprodávat část pozice po velkém růstu. Věřit, že naši klienti počítají, že kryptoměnové trhy jsou volatilní odvětví a mají o to zájem, neboť riziko je vyváženo větším potenciálem zisku.

Získejte novinky ze světa kryptoměn!

Zanechte nám svůj email a už vám nic důležitého neunikne.

Společnost spravuje privátní alternativní fond a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společností je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF a zároveň jsou též profesionálními zákazníky dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu ZPKT. Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.