ŽÁDOST KVALIFIKOVANÉHO INVESTORA

o zaslání informací ve vztahu ke Kryptofondu

Pročtěte si prosím důkladně všechny informace uvedené níže, včetně upozornění o Kryptofondu a vyplňte následující údaje:

Klient tímto (zaškrtněte pouze v případě souhlasu):

Klient může svým písemným oznámením zaslaným společnosti CFG Funds s.r.o. kdykoliv zrušit tuto svou žádost o zaslání informací. Uvedená prohlášení nezavazují klienta k uskutečnění investice do Kryptofondu. Ukážou-li se uvedená prohlášení klienta nepravdivými, společnost CFG Funds s.r.o. klientovi informace o Kryptofondu neposkytne ani mu nezašle pravidelný report. Společnost CFG Funds s.r.o. si vyhrazuje právo klienta kdykoliv kontaktovat za účelem ověření pravdivosti a správnosti zaslaných informací, případně za účelem poskytnutí dodatečných informací pro ověření jeho kvalifikovanosti. Odesláním žádosti potvrzujete pravdivost a úplnost Vámi vyplněných informací.

Máte-li již účet, přihlaste se.